Betoonisegude tootmine

VMT Betooni poolt pakutavad betoonsegud:

  • Normaalbetoonid paekivikillustikuga (täitematerjali suurus 16mm) ja peenkilluga (täitematerjali suurus 12mm)
  • Ilmastikukindlad ja veetihedad betoonid paekivikillustikuga ning graniitkillustikuga Liivbetoonid (tera suurus kuni 10mm)
  • Teraskiuga betoonid (kasutatakse peamiselt põrandate valamise, teraskiuga betoon võimaldab loobuda armatuurvõrgust)
  • Sünteetilise kiuga betoonid (kasutatakse põrandate tasandusvalu tegemisel, sünteetline kiud vähendab mahukahanemisest tulevnevate pragude teket.
  • Kiirendajaga betoon (vähendab betoonsegu tardumise aega, suurendab betooni varajast tugevust)
  • Tardumise aeglustajaga betoon (kasutatakse eelkõige pika transpordi-ja paigaldusaja puhul või betoneerimisel sooja ilmaga. Sõltuvalt doseeringust võib betooni tardumisaja algust edasi lükata kuni 24 tundi)
segude-tootmine