Betoonitehas

Betoonisegude tootmine

VMT Betooni poolt pakutavad betoonisegud:

  • Normaalbetoonid paekivikillustikuga (täitematerjali suurus 16mm) ja peenkilluga (täitematerjali suurus 12mm)
  • Ilmastikukindlad ja veetihedad betoonid paekivikillustikuga ning graniitkillustikuga Liivbetoonid (tera suurus kuni 10mm)
  • Teraskiuga betoonid (kasutatakse peamiselt põrandate valamise, teraskiuga betoon võimaldab loobuda armatuurvõrgust)
  • Sünteetilise kiuga betoonid (kasutatakse põrandate tasandusvalu tegemisel, sünteetline kiud vähendab mahukahanemisest tulevnevate pragude teket.
  • Kiirendajaga betoon (vähendab betoonsegu tardumise aega, suurendab betooni varajast tugevust)
  • Tardumise aeglustajaga betoon (kasutatakse eelkõige pika transpordi-ja paigaldusaja puhul või betoneerimisel sooja ilmaga. Sõltuvalt doseeringust võib betooni tardumisaja algust edasi lükata kuni 24 tundi)

    Betoonisegude tootmisel kasutatavad lisandid on AS Semtu toodang. Kõik betoonisegude tootmisel kasutatavad materjalid omavad CE-märgistust.
Betoonisegude tootmine
Betoonisegude tootmine

Vaata lisaks: