Betoonitehas

Ettevõttest

VMT Betoon AS on iseseisva tootmisettevõttena asutatud 1991a., Viljandi KEK-i betoonipolügoni baasil. Tollasest peamiselt KEK-i süsteemile raudbetoonelemente valmistanud firmast on tänaseks arendatud kaasaegne arvutijuhtimisel betoonisõlmega betoonisegusid ja elemente tootev ettevõte.

Ettevõttes töötab 35 töötajat.

Betoonisegud, mis on iseloomustatud standardiga EVS-EN 206:2014+A2:2021, valmistatakse kaasaegses betoonitehases kahest sõlmest, mille tootlikkus on ca 50 m3/h. Kõik betoonisegude tootmisel kasutatavad materjalid omavad CE-märgistust.

Tallinna Sertifitseerimisasutus on teostanud tehase esmase ülevaatuse ja tootmisohje kontrolli ning jälgib, hindab ja tunnustab pidevalt tehase tootmisohjet. Tehasel on oma testlaboratoorium, kus toimub pidev toodangu ja materjalide kontroll. Paralleelkatseid teostab Tallinna Tehnikaülikooli Ehitustootluse Instituudi Ehitusmaterjalide Teadus- ja Katselaboratoorium.

AS VMT Betoonile on väljastatud Tootmisohje sertifikaat Nr 0481.

ettevottest

Kvaliteet

Betoonisegud, iseloomustatud standardiga EVS-EN 206:2014+A2:2021, valmistatakse kaasaegses betoonitehases, mille tootlikkus on ca 50 m3/h. Tsementidest on kasutusel Läti Schwenk CEM I 42,5R. Täitematerjalina on kasutusel lubjakivi- OÜ Eesti Killustik ja AS Kaltsiit, graniitkillustikud OÜ Ruu Kivi ja Graniidikeskus OÜ ning liiv PM Kaubandusgrupp OÜ. Betoonisegudes kasutatavad lisandid on AS Semtu toodang. Kõik betoonisegude tootmisel kasutatavad materjalid omavad CE-märgistust.

kvaliteet

Kõik VMT Betooni tooted valmistatakse EVS-EN 206:2014 standardi järgi.

VMT Betoonile on väljastatud järgmised sertifikaadid:

Vaata lisaks: