Kehra 2022

Aasta aastalt oleme kasvatanud seinaelemendi tootmis võimekust seinaelementide tootmine on korraldatud viiel tootmislaual.